SensaTONE 

Bäckenbotten stimulator som motverkar inkontinens.

SensaTONE finns i 2 versioner. En för kvinnor och en för män.

SensaTONE hjälper dig att återfå styrkan i bäckenbotten t ex efter en operation.