Elle Tens


Elle TENS är en modern och effektiv metod för läkemedelsfri smärtlindring. Den kan användas i slutet av graviditet (från graviditetsvecka 37) och vid förlossning.


Elle Tens har en BOOST funktion som ger max smärtlindring under sammandragningen.


Elle TENS mäter tiden mellan sammandragningarna och hur länge varje sammandragning varar.


TENS (Transcutaneous Eletrical Nerve Stimulation - transkutan elektrisk nervstimulering) bygger på att svaga elektriska pulser passerar genom huden via elektrodplattor in i de underliggande nervfibrerna. TENS-pulserna hjälper kroppen att producera sina egna smärtlindrande kemikalier som endorfiner och encefaliner


Elle TENS kan även användas för lindring av olika smärttillstånd som nack-, rygg-, och mensvärk samt postoperativa smärtör.Elle Tens och SensaTONE

Samtliga produkter finns att köpa hos våra partners.

Biverkningsfri smärtlindring under slutet av graviditeten