Elletens.se

Elle Tens


Elle TENS är en modern och effektiv metod för läkemedelsfri smärtlindring. Den kan användas i slutet av graviditet (från graviditetsvecka 37) och vid förlossning.


Elle Tens har en BOOST funktion som ger max smärtlindring under sammandragningen.


Elle TENS mäter tiden mellan sammandragningarna och hur länge varje sammandragning varar.


TENS (Transcutaneous Eletrical Nerve Stimulation - transkutan elektrisk nervstimulering) bygger på att svaga elektriska pulser passerar genom huden via elektrodplattor in i de underliggande nervfibrerna. TENS-pulserna hjälper kroppen att producera sina egna smärtlindrande kemikalier som endorfiner och encefaliner


Elle TENS kan även användas för lindring av olika smärttillstånd som nack-, rygg-, och mensvärk samt postoperativa smärtör.Elle Tens

Alternative image of Elle TENS 2 on Boost 2 with pads.jpeg - Copy
Elle TENS 2 Box image.jpeg - Copy
Elle TENS 2 Close up
Elle TENS 2 pack shot
Elle TENS 2 Tilted front view.jpeg
Elle TENS 2 with lanyard back view.jpeg
Elle TENS 2 with pads on Boost 2.jpeg
ElleTENS2 Close up
Elle TENS 2 in a Box

Elle Tens finns att köpa eller hyra på www.hyrtens.se

Biverkningsfri smärtlindring under slutet av graviditeten